עו"ד יורי גיא רון – לשכת עורכי הדין – המדריך השלם

לשכת עורכי הדין מתקיימים בקירוב לשישים שנה כאמור משנת 1961 ותפקידה לשמור על טוהר המידות ולהעניק את כל שביכולתה על מנת שיהיה ניתן לצור משפט צודק לכל אדם. כמו כן לשכת עורכי הדין מביאה לא מעט תפקידים וחלקם מגוונים וקשורים לפועלים בלשכה ומחוצה לה.

מבין מגוון התפקידים לשכת עורכי הדין מקנים את כל האפשרויות לאדם הפרטי והן לאנשים המועסקים בלשכה למתן ונתינת הגנה על פי חוק. כמו כן מסדרת הלשכה את האפשרות במתן ייצוג משפטי מטעם המדינה לאנשים שידם אינה משגת סנגוריה פרטית כאמור סנגוריה ציבורית.

לשכת עורכי הדין פועלת מאז ועד היום ברישומים, פיקוח ובחינת כל המקצוע הקרוי עריכת דין. כמו כן לשכת עורכי דין מסמיכה עורכי דין חדשים ומפקחת על המתמחים האחרים. בגדול, תפקיד לשכת עורכי הדין לברור ולברר גם אודות שיפוט משמעתי לעורכי דין וותיקים ומתמחים שעדיין לא מבינים את הדרישה והתפקיד המצופה מהם. בראשה עמד בשנת 2007 עו"ד יורי גיא רון.

בנוסף יכולה לשכת עורכי הדין לעסוק גם בחוקים ובענייני בתי משפט וסדרי דין, היא משמשת גם בעניין בוררות ואף יכולה למנות מטעמה אנשים כאלה. כמו כן לשכת עורכי דין עוסקת בספרות המשפטית, יוזמת פעולות ומחקרים ומייסדת גופים שמטרתם לסייע גם לחברי הלשכה עצמה.

בגדול, לשכת עורכי דין מספקת את כל המענה גם לאנשים העובדים תחתיה כך שאם נבחרו קומץ של עורכי דין לפעול בתוכה המערכת הפנימית תדאג להם ולעניינם האישי בצורה הטובה ביותר.

בסיכום דבר, חוק לשכת עורכי הדין משנת 1961 משמע הסדרה של מכלול הפעולות של עורכי הדין והן אנשי הלשכה עצמם. כמובן שעם השנים מתווספים לא מעט חוקים וצריך להתעדכן כלפיכם בהתאם.