עו"ד יורי גיא רון -לשכת עורכי דין

לשכת עורכי הדין קיימת משנת 1961 במטרה לתת מענה לעניין טוהר המידות והחקיקה הצודקת. בשנת 61 נבחר גוף זה להיות גוף אוטונומי שנבחר בבחירות דמוקרטיות וכמו לא מעט גופים נמצא גם הוא תחת ביקורת של מבקר המדינה.

לאחר דיונים מקיפים של 12 שנים הוקמה לשכת עורכי הדין בשנת 61 ועם הקמתה אוחדו כמה וכמה תפקידים תחת שני גופים שהם המועצה המשפטית והסתדרות עורכי הדין. על פי החלטת הכנסת מקום הלשכה מאז ועד היום בירושלים.

תפקידו של עורך דין במדינה דמוקרטית להפעיל את כל מה שביכולתו על מנת להגן על הלקוח ולפעול לצד זכויות האזרח מול רשויות ולתת את דעתו אל מול הציבור. כאמור מאז ועד היום לשכת עורכי דין משמע הגוף המכונה גם הזרוע השלישית על מנת לעשות צדק ודין כראוי וזאת על פי קביעתו של שר המשפטים בזמנו פנחס רוזן.

בסופו של דבר תפקידה של לשכת עורכי הדין לתת מענה לצד סמכויות חקיקה נכונות במטרה לעמוד על המשמר ולתת את ההגנה הטובה ביותר לכל דורש. ובגדול ההכרה בצורך להגנה של הפרט היא הרבה בזכות לשכת עורכי הדין שבודקת ובוררת את הנעשה וכך שומרת על חקיקה נכונה ואפשרות לעשיית צדק נכונה.

באמצעות הליך של בחירות נבחרים הנבחרים שעוסקים במלאכה וקשורים באותה לשכת עורכי דין. כמו כן הבחירות הן חשאיות ושוות והן נעשות על פי עניין ארצי ומחוזי. בבחירות משתתפים לא מעט עורכי דין מרחבי הארץ, לדוגמא עו"ד יורי גיא רון אשר שימש לפני בחירתו ליושב הראש -חבר בוועדה למינוי שופטים.

כמו כן מטרת הארגון/ הלשכה לבטל את שני הגופים העלולים לייצר כפילות  בנושאים דומים ולכן איחודם ללשכה אחת מקל על הדברים והופך אותם לנכונים בזמן אמת.