עו"ד יורי גיא רון- תוכנית שכר מצווה

כשמדברים על תוכנית שכר מצווה מדברים בעיקר על תוכנית המופעלת על ידי לשכת עורכי הדין במדינת ישראל והתפקיד שלה לעזור ולתת לאנשים שידם אינה משגת ייצוג משפטי הולם על פי חוקי מדינת ישראל. כאמור, אדם שלא יוכל לשכור לעצמו הגנה שתגן עליו באמצעות סנגור מתאים יוכל להשיג תוכנית שכר מצווה וכך לוודא כי הוא מקבל את שירותי ההגנה הראויים על פי חוק.

תוכנית שכר מצווה זו תוכנית שהיא נגזרת מהחיוב של לשכת עורכי הדין למנות לכל אדם ואדם הגנה וסיוע משפטי על כל המשתמע מכך. אז אם יש אנשים מעוטי יכולת שנקלעו למצב קשה בפן המשפטי המדינה חייבת למנות להם תוכנית שכר מצווה וכאן נכנסים לתמונה מטעם לשכת עורכי הדין ומעניקים לאדם את מה שמגיע לו על פי חוק ועל פי שכר המצווה, ממקימי התוכנית עו"ד יורי גיא רון ושותפיו.

במסגרת תוכנית שכר מצווה יקבל אדם שלא יכול להשיג לעצמו ייצוג הולם סנגוריה ציבורית משמע ייצוג משפטי הולם לרבות סיוע בכדי להציג ולייצג את עצמו ואת דבר ובצורה הטובה והחוקית ביותר. תוכנית שכר מצווה עוסקת ברובה בנושאים כמו מעמד משפחתי, היא נותנת מענה לאנשים שמתגרשים, אחזקת הילדים, מזונות, צווי מניעה, אהבות ואפילו חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

כמו כן תוכנית שכר מצווה נותנת מענה גם לגבי ייצוגים הקשורים לפינוי מדירה של דיור ציבורי, דיני עבודה, תביעות כספיות (כאשר הדורש הוא לא הנתבע) ואף הגנה לעובדים זרים הנחשבים פליטים ונמצאים בארץ ללא אישורי שהייה.

בסיכום דבר חשוב לציין כי תוכנית שכר מצווה משתנה מאדם לאחר והכול על פי צורך או התאמה אישית כאמור כל דרישה תיבדק לגופה ורק לאחר מכן תתקבל החלטה אם לאשר את הסיוע בהתאם למקרה.